Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Το βαλς................   Ώσπου ξανάρθες και μου 'δωσες το χέρι,  έλα προστάζεις, η αγάπη είναι φωτιά.........