Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!

Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Εγγραφή στο ταμείο ανεργίας... Δικαιολογητικά γιατί αν σου κάτσει ας είσαι ενημερωμένος

Επειδή λίγο πολύ κάποιος φίλος, γνωστός , φίλος του φίλου, κάποιος τέλος πάντων χρειαστεί να γραφτεί στο ταμείο ανεργίας, (μακάρι βέβαια να μη συμβεί ΑΛΛΑ η ανεργία έχει καταντήσει σαν ίωση) τα δικαιολογητικά που ισχύουν έως τώρα είναι τα εξής:

1) ΑΠΟΛΥΣΗ (με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδες εργοδότη)
2) ΕΝΣΗΜΑ >>Βεβαίωση εργοδότη για το τελευταίο τρίμηνο >>Εάν τη δώσει ο εργοδότης έχει καλώς, εάν όχι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ τα βλέπουν από το σύστημα στα pcια τους οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα..
3) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ (Πρωτότυπο και Φωτοτυπία)
4) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (για όσους έχουν παιδια) του/της ιδιου/ας και των προστατευμένων μελών που ασφαλίζει (πρωτότυπα και φωτοτυπίες)
5) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ >> Πρωτότυπη και φωτοτυπία
6) ΠΡΟΣΦΑΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΔΑΠ
7) ΙΒΑΝ ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ        στον οποίο είναι πρώτος δικαιούχος.>>> Όσοι δεν έχετε πρέπει πρώτα να πάτε να ανοίξετε λογαριασμό Εθνικής και μετά πηγαίνετε στον ΟΑΕΔ.
 8)Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, την οποία θα συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας


Για να ανοίξετε Λογαριασμό Εθνικής η διαδικασία είναι απλή.. Θα έχετε την ταυτότητά σας και μια φωτοτυπία της, Λογαριασμό ΔΕΗ ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ , το Εκαθαριστικό σας πρωτότυπο και φωτοτυπία και θα πείτε ότι θέλετε να ανοίξετε λογαριασμό για τον ΟΑΕΔ... Ο υπάλληλος θα κάνει τη δουλειά του, θα σας ανοίξει το λογαριασμό και τέλος!

Αχρείαστες να είναι οι πληροφορίες... αλλά επειδή είναι πληροφορίες, ας αναρτηθούν γιατί ποτέ δεν ξέρεις...